Het is niet meer on- of offline. Design kan niet meer zonder strategie, engineering niet meer zonder usability en marketing niet meer zonder data. Kunst is om experts met elkaar te verbinden. Professional word je alleen door samen te werken. In het belang van jezelf en het merk van de klant.

Een rijke historie

1994: Blije, Friesland. Oprichting Noordwest12 Strategic design

Als één van de eerste bureaus in Nederland zagen we dat design niet los kon staan van functie. Het verenigen van intrinsieke merkkwaliteiten met de extrinsiek verschijningsvorm. Merken met landelijke faam onderschreven die visie. We groeiden als kool in het Friese land.

1998: Groningen. Oprichting V12 Online engineering

We zagen toekomst in internet. We hadden nog geen programmeertalen. Geen kabels of WiFi-verbindingen. We moesten uitwijken naar Groningen. Voor data verbindingen en kennis van universiteiten en hoge scholen. De eerste internetsites gingen online.

2004: Groningen. Oprichting LeadQ Lead management

Internet bracht data, maar wat kon je daarmee? Google bestond nog niet. We ontwikkelden ons eigen ‘track and trace’ systeem, onze eigen analytics. Hetgeen ons een schat aan data informatie opleverde en nog steeds doet. In de vorm van een geavanceerd marketing data intelligence systeem.

2007: Amsterdam. Oprichting ClickQ Online marketing

Hoe word je vindbaar tussen die miljoenen sites? Hoe zorg je voor conversie op je sites. En ultiem: hoe bouw je een relatie op met je klant. Nieuwe uitdagingen. Die we enthousiast aangingen door eigen mensen anders te laten denken en jonge mensen op te leiden tot de nieuwe generatie online marketeers.

2015: Heerenveen. Oprichting Crossmedia Communicatiegroep

Het is niet meer on- of offline. Design kan niet meer zonder strategie, engineering niet meer zonder usability en marketing niet meer zonder data. Kunst is om experts met elkaar te verbinden. Professional word je alleen door samen te werken. In het belang van jezelf en het merk van de klant.

CMCG-158

Hier doen wij het voor

Alle experts onder één dak. Met eigen vrijheid en verantwoordelijkheid. Continue investerend in ons kapitaal: kennis en het succes van de merken van onze klanten. Onder regie van één aanspreekpunt voor de klant en zonder management lagen. Voorop lopend in innovaties, maar wel “op de kleintjes blijven letten”.

Onze visie

Vooruitstrevende merken (bedrijven, instellingen, producten, diensten, concepten) zoeken nu en in de toekomst steeds meer naar intrinsiek en extrinsiek onderscheid om meetbaar beter te kunnen presteren.

Onze missie

Wij helpen het merk van een opdrachtgever te bouwen (strategie), het onderscheid te visualiseren (ontwerp) en via alle mogelijke middelen (cross mediaal) meetbaar bekendheid en voorkeur te geven aan dit merk.

CMCG-170

Samen bereik je meer

We investeren in kennis over ons vak en over de klant. Die kennis is ons kapitaal. We gaan niet voor eendagsvliegen. Continuïteit is bij ons een leidend begrip. Dat bereik je door mensen vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Door een sfeer te creëren waarin je jezelf kunt zijn en waarin je ook fouten mag maken. Waarin je alles kunt bespreken, zolang dat met respect en binnen onze gezamenlijke normen valt. Alsof je je een beetje thuis voelt. Spreekt dat je aan? Bekijk hier onze actuele vacatures!

Form follows function
Als marketeer zit je niet te wachten op goedbedoelde ‘leuke’ of ‘nu eens iets anders’ campagnes. Onze mensen worden gevoed door een strategische briefing. Binnen die briefing zoeken zij de grenzen op. Met als doel problemen op te lossen en jouw merk toegankelijk, of campagne winstgevend te maken. De functie bepaalt bij ons de vorm.

Simplicity the last thing to learn
Zaken doen met de Crossmedia Communicatiegroep betekent kiezen voor een no-nonsens, pragmatische aanpak. Dat zit in onze ethiek. Geen cultuur van lunch met wijn, wel van bruin brood en melk. Die ‘schwung’ verwerken we liever in ons werk. Luisteren en je afvragen wat beter kan, is ons credo. Jij hebt kennis van je product en merk. Wij proberen die aan te vullen met die van ons. Hoe simpel kan het zijn.

Small teams large results
Het liefst zijn we dagelijks -in direct contact met de klant- in de weer met ons vak. We houden niet van ‘managen’. We proberen -in jouw voordeel- kosten laag te houden door ‘overhead’ te vermijden. Groei doen we in kwaliteit, liever niet in kwantiteit. Die visie heeft geleid tot een netwerk organisatie van specialisten.

Workers are owners
Bij de Crossmedia Communicatiegroep werken allemaal hooggeschoolde, verstandige mensen. Daar is geen behoefte aan directieve managers. Er is wel ruimte voor dialoog en kennisverbreding. In- en extern. En daardoor voor veel inspraak met betrekking tot innovatie van producten en diensten alsmede verbetering van werkprocessen. Dat bevordert betrokkenheid en ondernemerschap.

Managing perceptions
Kwaliteit = verwachting – perceptie. Professionals in project management. Vooraf planning en begroting (= factuur). Transparantie en geen verrassingen. In ons vak werken we binnen complexe processen met veel betrokkenen. Daar moet je duidelijke afspraken over maken. Volgens de strengste ISO normeringen. Liever discussie vooraf, dan ellende achteraf.

Do you want anything else
Je wilt een bureau dat met je mee denkt. Sterker nog; je continu weet te verrassen. Binnen de Crossmedia Communicatiegroep krijgen professionals de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Dat doen we door de organisatie van kennissessies en met een pro-actieve loopbaan begeleiding. Die kennis dragen we vervolgens weer uit naar de klant. Pro-actief en zonder factuur. Dat is investeren in een duurzame relatie.

Sociaal verantwoordelijk
Kinderen hebben iets waar we soms wel eens jaloers op kunnen zijn: een onbevangen creativiteit. Basis voor de wereld van morgen. Het is onze zorg om die gedachte te koesteren. Dat doen we onder meer door het enthousiasme van het Frysk Jeugd Orkest aan te moedigen. Of door het Tom Voûte Fonds te helpen. Kinderen überhaupt een toekomst helpen geven.

Meer informatie?

Binnen CMCG zit een multidisciplinair team van specialisten dat je wegwijs kan maken in de wereld van crossmedia communicatie. Als adviseur en meedenker of voor begeleiding op projectbasis. Van strategisch advies tot (online) activatieMail of bel direct: 0513 65 69 99.

Ben je op zoek naar onze algemene voorwaarden? Je kunt deze hier downloaden.