Privacy

De Crossmedia Communicatiegroep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die u invoert op de website van de Crossmedia Communicatiegroep wordt alleen intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Het doel van deze website is het verschaffen van informatie. Persoonsgegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd en gebruikt indien:

– U ons een e-mail stuurt
– U solliciteert
– U contact met ons opneemt via het contactformulier
– U zich inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief

Cookies

Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.crossmediacommunicatiegroep.nl

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken. De Crossmedia Communicatiegroep kan hiermee haar dienstverlening verbeteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen.

Cookieverklaring

De Crossmedia Communicatiegroep verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende Nederlandse wetgeving. In dit Privacy Statement is alle informatie hieromtrent vastgelegd.

Toepassing
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data die verkregen is vanuit een bezoek aan en gebruik van de website van de Crossmedia Communicatiegroep (www.crossmediacommunicatiegroep.nl) en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

College Bescherming Persoonsgegevens
De Crossmedia Communicatiegroep verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder vallen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
De Crossmedia Communicatiegroep behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Crossmedia Communicatiegroep verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
De Crossmedia Communicatiegroep verzamelt persoonsgegevens via het opnemen van contact op de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan de Crossmedia Communicatiegroep evenementen en overige activiteiten.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie van de Crossmedia Communicatiegroep en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van de Crossmedia Communicatiegroep. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door de Crossmedia Communicatiegroep hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@cmcgroep.nl

Cookies
De Crossmedia Communicatiegroep plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om de website van de Crossmedia Communicatiegroep beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. Op deze manier kan de Crossmedia Communicatiegroep nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben. De Crossmedia Communicatiegroep analyseert deze data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Google Analytics cookies
De Crossmedia Communicatiegroep gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

De Crossmedia Communicatiegroep heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan deze website zo veel mogelijk te beperken. Zo is er een bewerkersovereenkomst met Google (Analytics) afgesloten, worden de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres verwijderd voordat een IP-adres verwerkt wordt door Google Analytics, worden er geen gegevens met Google Analytics gedeeld (optie gegevens delen is uitgeschakeld), en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Externe websites
Op de website van de Crossmedia Communicatiegroep kan er naar externe websites verwezen worden. De Crossmedia Communicatiegroep kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties en de inhoud van deze websites. de Crossmedia Communicatiegroep raadt aan om het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Mocht u vragen over het Privacy Statement hebben, dan kunt u contact opnemen met de Crossmedia Communicatiegroep via info@crossmediacommunicatiegroep.nl of telefonisch via 0513- 65 69 99.

Wijziging van Privacy Statement
De Crossmedia Communicatiegroep behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Openbaarmakingsdocument – Google AdWords
Third Party disclosure document – Google AdWords

Neem contact met ons op

We zijn op dit moment niet online. Mail een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Geef een zoekterm en druk op enter