Wij als Crossmedia Communicatiegroep BV zijn lid van Dutch Digital Agencies en wij hanteren voor al onze producten en diensten de DDA voorwaarden (voorheen Platform Internetbureaus Nederland).

Algemene Voorwaarden Crossmedia Communicatiegroep NL
Algemene Voorwaarden Crossmedia Communicatiegroep ENG

Crossmedia Communicatiegroep BV is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van uw persoonsgegevens zoals te lezen valt in deze privacyverklaring.

Omdat wij onder de vrijstelling vallen, hebben we geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je uiteraard wel graag met al je vragen. Je kunt hiervoor contact op via info@cmcgroep.nl of bel ons op 0513-656999.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor je kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Geslacht
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Wij analyseren je gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Crossmedia Communicatiegroep BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 • Personalia en telefoonnummer: onbepaald, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt
 • E-mail adres: onbeperkt,  zo lang je ingeschreven bent op onze nieuwsbrief
  (anders kunnen wij je niet mailen)
 • Gegevens over je activiteiten op onze website: 26 maanden, voor statistische doeleinden
  (via Google analytics)
 • internetbrowser en apparaat type: 26 maanden, voor statistische doeleinden
  (via Google Analytics)
 • IP-adres:  30 dagen, voor troubleshooting op de website

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@cmcgroep.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cmcgroep.nl

 

Google Analytics
Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met je privacy. Je IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van je persoonsgegevens, conform de eisen gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.