Stichting Scholengemeenschap Speciaal Onderwijs Fryslân (SGSO Fryslân) vormt het bevoegd gezag over zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met diverse locaties in Drachten, Damwâld en Sneek. SGSO Fryslân is een stichting op algemeen bijzondere grondslag. Bij de stichting zijn scholen aangesloten op algemeen bijzondere -, openbare en protestants christelijke grondslag. Wij ontwikkelden een format voor een nieuwe huisstijl, waarbij alle scholen aangesloten konden worden.

 
Doelstelling: ontwikkel huisstijl die multi-inzetbaar is voor verschillende scholen

Middelen: logo, huisstijl en website

Concept & ontwerp: Hylbrand-Jan Hibma

Projectmanagement: Evelyn Verburgh

Website: Frans Reitsma

Laat een reactie achter