Ieder jaar start Sportvisserij Nederland in april met haar VISpas wervingscampagne. Door de intensieve samenwerking tussen Sportvisserij Nederland en CMCG hebben we niet alleen een succesvolle wervingscampagne weten te ontwikkelen maar ook veel aandacht besteed aan de gehele conversie. In de analyse van 2013 kwam namelijk duidelijk naar voren dat er veel traffic is naar de VISpas website maar dat de conversie enorm achterbleef. Door met name in de 2014 campagne hierin te optimaliseren enerzijds en conversiekosten met de LeadQ software volledig inzichtelijk te maken anderzijds zijn we er met Sportvisserij Nederland in geslaagd de doelstellingen ruimschoots te realiseren.

Hoe zorgen we ervoor dat de wervingscampagne werkt, en een breed publiek aanspreekt?
Het concept bevatte drie belangrijke elementen:

  • Vissen = VISpas
  • VISpas = genieten!
  • Vissen = iedereen

Om de diverse doelgroepen aan te spreken hebben we 3 verschillende campagnebeelden/ situaties gefotografeerd. In de campagnebeelden is duidelijk te zien dat vissen voor iedereen is; Jong of oud, man of vrouw, bankier of opa… Vissen is voor iedereen!

De campagne is via diverse offline en onlinekanalen uitgerold, zoals radio, tv (billboarding), advertenties, online bannering, Google Adwords, Social Media etc.

Doelstelling:

  • Primair, behoud leden en werving nieuwe leden door verkoop van VISpassen
  • Imagebuilding voor de hengelsport
  • Vergroten van de merkbekendheid van de VISpas

Doelgroep:

  • Overall-kerndoelgroep: mannen 20-49 jaar, maar eigenlijk breder mannen 14-65 jaar
  • Specifieke doelgroepen: gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar en jongens 14 -18 jaar

Beluister de radiospots:

 


 

Sportvisserij-Nederland_case_VISpas-2014_CMCG_990x550_1

Sportvisserij-Nederland_case_VISpas-2014_CMCG_990x550_2 Sportvisserij-Nederland_case_VISpas-2014_CMCG_990x550_3 Sportvisserij-Nederland_case_VISpas-2014_CMCG_990x550_5

 
Klant: Sportvisserij Nederland
Strategie: Bert Rappange, Bert Rappange
Concept en design: Bert Rappange, Jan de Vries, Hylbrand-Jan Hibma
Video: Steven Emmelkamp
Online engineering: Frans Reitsma, Joris van der Burgh
Data en lead management: Peter Holterman
Models en casting: Ruth Middelwijk
Online strategie: Jeroen Smits, Sebastiaan Hulshof
Social media: Bart van der Kooi
Campagne management: Vera Wildenbeest
Verantwoordelijk bij klant: Onno Terlouw, Danny Bok

Laat een reactie achter