Interne campagne:
‘Omdat elke druppel telt’

Waterbedrijf Groningen is in 2015 onder de noemer ‘Omdat elke druppelt telt…’ gestart met een meerjarig intern communicatieprogramma om bestaande en nieuwe regels, richtlijnen en procedures op een eenduidige en herkenbare manier bij de medewerkers onder de aandacht te brengen. Én om in gezamenlijkheid nadere invulling te geven aan de betekenissen voor het dagelijkse werk. Crossmedia Communicatiegroep heeft de vormgeving verzorgd.

8085000193_wbg_iconen_uitwerking

Doelstelling

Het meerjarig intern communicatieprogramma is bedoeld voor alle (nieuwe) medewerkers van Waterbedrijf Groningen, inclusief inleen- en uitzendkrachten en stagiairs. Het fungeert als het ware als een kompas binnen de organisatie, een meetlat waarlangs medewerkers hun werkzaamheden, taken en rollen voor Waterbedrijf Groningen kan leggen. Het is verdeeld over vijf thema’s/kernwaarden, de vijf druppels:

• staat de klantvraag centraal en voegen we waarde toe
• tonen we respect voor elkaar en houden we ons aan de regels
• werken we altijd veilig
• zorgen we voor natuur en milieu
• gaan we voor maximale kwaliteit en betrouwbaarheid

Uiteindelijk streeft Waterbedrijf Groningen ernaar dat alles wat ze doen, zoveel als mogelijk voldoet aan deze vijf druppels.

Ontwerp

Crossmedia Communicatiegroep is gevraagd om de vormgeving van het programma te verzorgen. De vormgeving moest voor een ieder toegankelijk en begrijpelijk zijn. Niet autoritair, maar leuk, interessant en uitnodigend. Uiteraard moest het geschikt zijn voor gebruik in verschillende online en offline uitingen. Naast de huisstijl als basis, is er gekozen voor het gebruik van illustratieve karakters om de link met de medewerkers te maken. Bovendien geven ze de boodschap een informeel karakter. Elk kwartaal vormt één thema het hoofdonderwerp. Dit wordt uitgelicht met het betreffende personage.

wbg_druppels_illustraties

Uitwerking

Vanaf 2016 is Waterbedrijf Groningen actief aan de slag gegaan met het uitrollen van de ‘Omdat elke druppelt telt’-campagne. Elk kwartaal staat er een andere druppel centraal. Er zijn de afgelopen jaren diverse uitingen ontwikkeld, zoals:
– Diverse posters
– Infographic
– Ansichtkaart
– Verbeterbord
– Wallpapers

wbg_omdat-elke-druppel-telt_uitingen

Credits

Account- en campagne management:
Vera Wildenbeest

Design:
Hylbrand-Jan Hibma

Vormgeving en dtp:
Bert Gjaltema & Chris Pool

Verantwoordelijk bij klant:
Eveline Corbeel

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze case of over de mogelijkheden van interne communicatie? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Naam

    E-mailadres

    Ik wil informatie over:

    Gerelateerde projecten