Facebook als (service)kanaal voor Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is een vereniging die via regionale federaties en 900 lokale verenigingen ruim 570.000 aangesloten sportvissers overkoepelt. Maar hoe houd je als Sportvisserij Nederland zijnde binding met alle sportvissers in Nederland?

Vraagstelling

Voor vrijwel iedere B2C organisatie geldt dat Facebook een essentieel onderdeel van de communicatiestrategie is. Ook in het geval van Sportvisserij Nederland is dit het geval. Maar hoe zorgen we ervoor dat we alle sportvissers van Nederland via dit kanaal kunnen bedienen met de content waar zij daadwerkelijk behoefte aan hebben?

Concept

Nederland heeft meer dan een miljoen sportvissers. Maar bij lang niet al deze sportvissers is bekend welke rol Sportvisserij Nederland vervult en wat ze voor de sport betekenen. Facebook is een zeer laagdrempelig kanaal waarmee op een eenvoudige manier de interactie kan worden aangegaan met de doelgroep. Met Facebook kan Sportvisserij Nederland beter monitoren wat er onder de doelgroep leeft en hierop inspringen met passende content. De belangenorganisatie kiest bewust voor een mix van beleving, fun en actualiteiten en zet hierbij veel fotografie en video in. Beeld is van groot belang bij de hengelsport. Door deze informatievoorziening wordt de rol van Sportvisserij Nederland ook voor de sportvisser duidelijker.

Sportvissers zijn zeer begaan met de sport en hebben een enorme passie voor de sport. Met deze kennis is er een Facebook like-campagne opgezet om in een relatief korte periode het bereik van de Facebookpagina te vergroten. We hebben beschikbare, eigen data gebruikt om doelgroepen op te stellen. Vervolgens zijn er verschillende boodschappen aan deze doelgroepen weergegeven, met als doel dat deze personen de Facebookpagina van Sportvisserij Nederland gaan volgen.

Resultaat

In een periode van 12 maanden hebben we ruim 36K personen aan de Facebookpagina van Sportvisserij Nederland weten te koppelen waardoor de teller momenteel bijna de 50K pagina-vind-ik-leuks aantikt.

Nu zegt het totale aantal likes van een Facebookpagina op zichzelf niet zo veel. Het bereik van de pagina groeide van gemiddeld 200K per maand in 2015 naar 700K per maand in 2016. En die groei zet zich voort in 2017. Met name de enorme groei in het organische bereik van de verschillende posts heeft ervoor gezorgd dat Facebook anno 2017 gezien wordt als volwaardig (service)kanaal. Iedere post kan rekenen op reacties vanuit de doelgroep. Met name deze reacties zorgen voor veel terugkoppeling richting Sportvisserij Nederland met betrekking tot hetgeen er binnen de doelgroep speelt.

Interne organisatie

Deze explosieve groei heeft ook bij Sportvisserij Nederland intern voor een ommekeer gezorgd. Zo is het belangrijk om Facebookreacties continu te monitoren en daar waar nodig direct de angel uit een discussie te halen. Eveneens zorgt de terugkoppeling van de doelgroep voor informatiewijzigingen in de overige kanalen. Een goed voorbeeld hiervan is het continu updaten van de FAQ op de corporate website aan de hand van Facebook discussies. Daarnaast wordt er veel zorg besteed aan de contentkalender om de juiste content, op het juiste moment te kunnen tonen.

Sportvisserij Nederland: Facebook geeft ons meer smoelwerk aan een veel breder publiek

sportvisserij-nederland-case-cmcg-fb

Credits

Account- en campagne management:
Vera Wildenbeest

Online strategie en activatie:
Sebastiaan Hulshof

Design:
Hylbrand-Jan Hibma

Verantwoordelijk bij klant:
Danny Bok & Onno Terlouw

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze case of over de mogelijkheden van strategische positionering? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Naam

    E-mailadres

    Ik wil informatie over:

    Laat een reactie achter

    Gerelateerde projecten