Palet heeft een nieuwe missie en kernwaarden en wil deze graag uitdragen aan haar relaties en medewerkers. Hiervoor hebben ze gevraagd om allereerst te kijken hoe we deze missie kunnen visualiseren.

Kerngedachte bij de nieuwe missie is dat iedereen meehelpt om alle mensen in de eigen buurt actief te houden. Je kunt daarbij heel concreet denken aan het helpen met boodschappen, oppassen op kinderen, leren bakken van een grootmoeders appeltaart, mantelzorg verlenen of juist op professioneel niveau een huisarts of Palet inschakelen. De kerngedachte is dat je er samen voor zorgt dat iedereen in z’n kracht blijft staan en zich waardevol voelt. Palet draagt daar ook haar aandeel aan bij door bijvoorbeeld verbindingen te leggen, zowel onprofessioneel als professioneel.

Om de nieuwe missie van Palet kenbaar te maken hebben we in samenwerking met Chapman Events en de Harmonie een symposium en een interne introductiecampagne in de vorm van een feest georganiseerd. Het thema was ‘Altijd in de buurt’, met het accent op ‘Dat doen we samen’, de kreet dit Palet daarbij als statement maakt. Het symposium was bedoeld voor alle relaties, stakeholders en collega-instellingen van Palet. Tijdens diverse workshops werden de genodigde geïnspireerd om ook gezamenlijk op te trekken in plaats van elkaar te zien als losse organisaties.

Het Paletfeest is georganiseerd voor alle medewerkers èn vrijwilligers van Palet. Iedereen kon kennis nemen van de nieuwe missie en vervolgens een gokje wagen, zuurstof tanken, dansen, lekker eten, op de foto gaan etc. Naast de thematiek en coördinatie van het feest, is er een corporate boekje ontwikkeld wat de diverse kernwaarden weergeeft. Ook is er een corporate film gemaakt over de nieuwe missie. Alles van A tot Z is hiervoor geregeld, modellen, filmen, voice-overs, luchtopname, montage, muziek etc.

Corporate story Palet op video:

Impressie feestavond:

Impressie symposium:

 

Palet_case_Introductie-kernwaarden-missie_1_990x550  Palet_case_Introductie-kernwaarden-missie_3_990x550 Palet_case_Introductie-kernwaarden-missie_4_990x550 Palet_case_Introductie-kernwaarden-missie_5_990x550 Palet_case_Introductie-kernwaarden-missie_6_990x550 Palet_case_Introductie-kernwaarden-missie_7_990x550 Palet_case_Introductie-kernwaarden-missie_8_990x550
Doelstelling: alle relaties en medewerkers op een ludieke wijze informeren over de nieuwe missie van Palet

Doelgroep: stakeholders, collega-instellingen, medewerkers, vrijwilligers

Strategie: Bert Rappange

Concept en design: Jan de Vries

Account- en projectmanagement: Hiltsje Nijdam, Annie-Griet Wijnja

Verantwoordelijk klant: Harmke Haga, Irene Tjeerdsma

Laat een reactie achter

Gerelateerde projecten