Een groeiend aantal consumenten gebruikt internet als oriëntatiekanaal en neemt binnen een steeds korter tijdsbestek een uiteindelijke aankoopbeslissing. Om hier goed op in te kunnen spelen, besloot verzekeraar Reaal een samenwerking aan te gaan met ons.

Cindy Jansen, Formulemanager bij Reaal: ‘Leadmanagement vindt nu sneller en efficiënter plaats. Bovendien kunnen we onze online marketing optimaliseren.’ Twee jaar geleden zette Reaal een eigen leadprogramma op en al na zes maanden werd het gunstige effect ervan zichtbaar. ‘We wilden minder handwerk en efficiënter werken, zodat leads sneller op de juiste plek terechtkomen. Dat verhoogt de conversie’, aldus Jansen. In de oude situatie kwamen leads binnen via een formulier op de website, werden ze handmatig geadministreerd en vervolgens gemaild naar de deelnemende onafhankelijke intermediairs van het leadprogramma van Reaal. Nu worden ze automatisch op basis van onder meer postcode toegewezen aan de juiste tussenpersoon. ‘Die tijdwinst was de eerste quick win’, aldus de leadmanager. Door een automatische koppeling heb je de cijfers realtime.’ Jansen: ‘Zo kun je dus veel sneller bijsturen: moet er bijvoorbeeld bij de ene campagne budget worden weggehaald ten gunste van een andere?

Snelheid is hel toverwoord. Plus het creëren van meerwaarde voor onze gehele driehoek: zowel de klant, als de intermediair. (Bron: Twinkle, tekst: Jaap van Sandijk)
Consultant: Peter Holterman

Verantwoordelijk bij klant: Cindy Jansen