In vervolg op de nieuwe merkpositionering is er voor het wagenpark alle locaties van Werkpro nieuwe signing ontwikkeld.

 
Doelstelling: eenduidige identiteit die aansluit op de gehele nieuwe merkpositionering en herkenbare profilering op het wagenpark en de locaties

Doelgroep: deelnemers, verwijzers, klanten en opdrachtgevers

Merkstrategie: Bert Rappange

Concept & ontwerp: Hylbrand-Jan Hibma

Accountmanagement: Marieke Rink

Verantwoordelijk bij klant: Marian Blaauw

Laat een reactie achter