Stichting SKK meldde zich bij ons voor het ontwikkelen van een aanspreekbaar merk. Wij gingen terug naar de roots en kwamen bij Tom Voûte, de eerste kinderoncoloog van Nederland.

Prof. Dr. Tom Voûte was een begenadigd arts die zich met hart en ziel inzette voor de strijd tegen kinderkanker. Hij was de grondlegger van de kinderoncologie in Nederland, oprichter van Stichting Kindergeneeskundig Kankeronderzoek (SKK) en medeoprichter van KiKa. Na zijn overlijden in 2008 besloot het bestuur van SKK de naam te veranderen in het Tom Voûte Fonds.

We mochten zijn naam dragen en verwerkten deze in de huisstijl en alle andere (online) middelen en media om het Tom Voûte Fonds op de kaart te krijgen.

Om in de toekomst met nog meer inzet te kunnen strijden tegen kinderkanker hebben KiKa en het Tom Voûte Fonds besloten om de krachten te bundelen. Per 1 mei 2013 heeft het Tom Voûte Fonds zich volledig aangesloten bij KiKa. Prof. Tom Voûte ontving in dit fonds de eerste grote schenkingen ten behoeve van onderzoek naar kinderkanker. KiKa zet daarom graag onder dezelfde naam zijn werk voort en richt zich hiermee met name op (grotere) schenkingen en nalatenschappen.

Tom Voûte Fonds

Bekijk hieronder de video’s die wij in samenspraak met het Tom Voûte produceerden.


Doelstelling: in 2025 90% van de kinderen genezen

Doelgroep: iedereen kan helpen!

Merkstrategie & concept: Bert Rappange

Vormgeving: Berend Gjaltema, Jakob de Haan

Accountmanagement: Hiltsje Nijdam, Nienke Mol

Online strategie: Nienke Mol, Alice van der Valk

Website: Frans Reitsma

Copy: tkstwrk

Verantwoordelijk bij klant: Peter Naeyé

Laat een reactie achter

Gerelateerde projecten