Promotiecampagne voor drie multifunctionele centra van Palet in Leeuwarden. Op de  drie multifunctionele centra, MFC Camminghastins (Camminghaburen), MFC Ludingawaard (Bilgaard) en MFC Eeltsje’s Hiem (Westeinde), wordt een wijkontbijt georganiseerd voor alle bewoners.

Voor de campagne is er een luchtfoto gemaakt van het betreffende MFC door Echtemensen.com. De promotiecampagne is geladen met een eigen krant per MFC waarin we de mogelijkheden van Palet in de wijk uitleggen en alle diensten en activiteiten van Palet benoemen. We ondersteunen de campagne met advertenties, stoepbordposters en flyers.

PALET-MFC-CMCG
Doelstelling: bezoek aan het MFC laagdrempelig maken

Doelgroep: wijkbewoners van drie wijken in Leeuwarden

Strategie: Bert Rappange

Design: Jan de Vries, Hylbrand-Jan Hibma

Vormgeving: Berend Gjaltema

Tekst: Tkstwrk

Account- en projectmanagement: Hiltsje Nijdam, Eline Brandsma

Fotografie: Echtemensen.com

Verantwoordelijk bij klant: Harmke Haga

Laat een reactie achter