Gemeente Heerenveen – campagne Mensen in Midden

Gemeente Heerenveen wil het woon-, leef- en werkklimaat in Heerenveen Midden bevorderen. Dat lukt niet iedereen zelfstandig. De gemeente Heerenveen ziet dat de demografische samenstelling verandert in Heerenveen Midden. Naar verhouding zullen er veel alleenstaanden, eenoudergezinnen en senioren in Heerenveen Midden wonen. Voor deze groep speelt het wijkcentrum De Kempenaer een belangrijk rol in hun welbevinden en vermogen in de samenleving te handhaven. Gemeente Heerenveen wil blijven bevorderen dat het wijkcentrum zekerheid biedt aan de buurtbewoners die daar behoefte aan hebben.

Aanleiding

De gemeente Heerenveen wil deze zoektocht breder trekken en wijkbewoners laten meedenken over de eigen leefomgeving.
Met de campagne ‘meer in midden’ wil de gemeente Heerenveen inwoners van Heerenveen Midden enthousiasmeren voor het realiseren van verbeterplannen voor de wijk. De deelnemers hieraan worden willekeurig gekozen door een loting. Deze plannen geven richting aan:
• Meedoen / activiteiten (o.a. met samen in Midden en buurtvereniging Saskia)
• Wijkcentrum de Kempenaer
• Openbare ruimte grijs/groen (wijkplatform)

Uitvoering

De gemeente Heerenveen adviseert om deze aanpak in fases te verdelen. Eerst volgt een prikkelfase, om de aandacht te trekken en nieuwsgierig te maken. Opgevolgd door het informeren omtrent het initiatief. Daarna volgt de loting van de panelleden. Hierna gaan de panelleden aan de slag. Er volgt een terugkoppeling aan de inwoners omtrent de uitkomsten van het panel. Ten slotte volgt de besluitvorming.

CMCG verzorgde voor de uitvoering van het visuele concept en de bijbehorende communicatiemiddelen. Het visuele concept bestaat uit fotografie van wijkcentrum de Kempenaer en stockfotografie van verschillende soorten mensen. Dit zodat iedereen zich kan herkennen in de campagne.

In de prikkelfase ontvangen de bewoners van Heerenveen Midden een ansichtkaart in de brievenbus. Op deze ansichtkaart kan men zijn/haar ideeën voor de wijk achterlaten. Door de hele wijk en in het wijkcentrum hangen posters om te prikkelen. Een week later wordt de huis-aan-huis krant bezorgd bij alle wijkbewoners. Hierin wordt duidelijk uitgelegd wat het initiatief inhoud en wat er gaat gebeuren. Op online gebied wordt een speciale Meer in Midden Facebook-pagina aangemaakt. Alle communicatie verwijst naar deze Facebook-pagina. Hier worden regelmatig relevantie informatie op geplaatst. Om de doelgroep in Heerenveen Midden te bereiken is een Facebook like-campagne ingezet.

Resultaat

Anna Hielkema woont in Heerenveen Midden en is vrijwilliger van het project Mensen in Midden:

Wat is het resultaat?
“Tijdens de eerste bijeenkomsten zijn we in groepjes verdeeld. Een groepje dacht na over het groen in de wijk, een ander groepje over een wijkfeest en mijn groepje richtte zich op de communicatie. Sindsdien houd ik de Facebookpagina Mensen in Midden bij met alle activiteiten die in de wijk worden georganiseerd. We hebben veel plannen. Zo willen we dus heel graag een wijkfeest organiseren met overdag leuke activiteiten voor de kinderen en ’s avonds een barbecue met muziek. En ik zou graag de wijkkrant in ere willen herstellen. Maar zo ver zijn we nu nog niet.”

Diana Elsinga is projectleider van de pilot Mensen in Midden vanuit gemeente Heerenveen:

Wat maakt dit project succesvol?
“We horen als gemeente graag van inwoners wat zij zelf van hun omgeving vinden. Ook creëren we graag wat meer betrokkenheid onder bewoners bij hun wijk. Dat er tijdens deze pilot niet meteen tientallen bewoners opstonden, dat begrijp ik. Zo snel gaat zoiets niet. Er zijn echter wel een paar enthousiaste mensen zoals Anna aan de slag gegaan. Zij leveren met hun talenten en interesses een bijdrage aan een fijne leefomgeving. En dat is voor nu al heel succesvol. We hebben bewoners gehoord die normaal niet zichtbaar zijn, die amper van het bestaan van de Kempenaer wisten maar die samen wel heel goed iets voor de wijk kunnen betekenen.”

Credits

Account:
Vera Wildenbeest

Design
Hylbrand-Jan Hibma & Bert Gjaltema

Fotografie:
Hylbrand-Jan Hibma

Campagne management:
Sybrit Pen

Copy:
Suzanne van der Horst

Online activatie:
Sebastiaan Hulshof

Verantwoordelijk bij klant:
Isabelle Adema

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze case of over online strategie, webdesign of -bouw? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

    Naam

    E-mailadres

    Ik wil informatie over:

    Laat een reactie achter

    Gerelateerde projecten