Welk medium zorgt er voor de behaalde conversies?

Niet iedere klant is direct overtuigd van de kracht van een bepaald medium. Zeker als dit medium er, in eerste instantie, niet voor zorgt dat er conversies (omzet) behaald worden maar wel geld kost. In het verleden was het, als online marketeer, erg lastig om statistisch aan te tonen dat dit medium wel succesvol was. Tegenwoordig is dit veel simpeler door de Multi Channel Trechters in Google Analytics. En dan met name door het rapport Assisted Conversions.

Assisted Conversions
Het rapport Assisted Conversions geeft een overzicht van alle media waarbij getoond wordt in hoeverre een specifiek medium heeft bijgedragen in het totale conversieproces, maar niet als laatste medium aangewezen kan worden (Ondersteunde conversies). Ook wordt weergegeven in hoeveel gevallen een specifiek medium wel als laatste medium aangewezen kan worden bij het behalen van een conversie (Conversies laatste interactie).

In onderstaande tabel is te zien dat Google AdWords heeft bijgedragen aan 249 behaalde conversies (Ondersteunde conversies) en bij 865 behaalde conversies het laatste medium was waar de bezoeker mee op de website geland en mee geconverteerd is (Conversies laatste interactie).

Wanneer het cijfer in de laatste kolom ‘Ondersteunde conversies / conversies laatste interactie’, bij een specifiek medium, dicht bij de 0 ligt, wil dit zeggen dat dit medium vooral als laatste interactiepunt gold. Wanneer dit cijfer hoger dan 1,00 is, wil dit zeggen dat dit specifieke medium met name een ondersteunende rol heeft gespeeld bij het behalen van een conversie.

Wanneer we dit terugkoppelen naar bovenstaand voorbeeld, kan geconcludeerd worden dat Google AdWords vaker als laatste interactiepunt gold dan dat dit medium heeft ondersteund bij het behalen van conversies via andere media. Dit wil niet zeggen dat Google Adwords geen belangrijke rol speelt in het genereren van conversies welke uiteindelijk door een ander medium behaald worden, gezien de 249 keer dat Google AdWords als assisterend medium heeft opgetreden. Theoretisch gezien is het mogelijk dat deze 249 conversies niet plaats gevonden zouden hebben wanneer er geen Google AdWords campagne actief was.

Binnen het rapport Assisted Conversions is het mogelijk om het tabblad Eerste-interactie-analyse te selecteren. Dit rapport toont het aantal behaalde conversies waarbij een specifiek medium als instappunt aangemerkt kan worden (Conversies eerste klik). Dit wil zeggen; de bezoeker welke uiteindelijk converteert, is door dit medium op je website terecht gekomen.
Deze bezoeker kan tussen het instappunt en het moment van converteren nog meerdere malen je website bezocht hebben via verschillende media (Ondersteunde conversies).

Bezoekers welke via een Google AdWords advertentie op je website geland zijn, de website weer verlaten hebben en een aantal dagen als organische bezoeker alsnog een conversie behalen, zullen in eerste instantie toegekend worden aan het medium organisch verkeer. Wanneer er gekeken wordt in het tabblad Eerste-interactie-analyse zal echter duidelijk worden dat deze conversie aan Google AdWords toegekend zal worden, aangezien dit het oorspronkelijke medium is waarmee deze bezoekers op je website geland zijn.
Let op: dit tabblad heeft een vertraging van 48 uur in de dataverwerking.

Aan de hand van bovenstaand voorbeeld; Op het eerste gezicht lijkt het dat er in een bepaalde periode, door Google AdWords, ‘slechts’ 39 transacties á € 2.104,17 plaatsgevonden hebben.

De informatie op het tabblad Eerste-interactie-analyse laat echter statistisch onderbouwd zien dat er geen 39 transacties maar 60 transacties plaatsgevonden hebben. En dat dit niet € 2.104,17 maar € 3.088,45 opgeleverd heeft. De bijna € 1.000,- verschil in opbrengst kunnen ervoor zorgen dat de ROI van een medium van negatief in positief veranderd.

Als online marketeer is dit een prima inzicht om je klant aan te tonen dat het budget, wat in Google AdWords geïnvesteerd wordt, goed besteed wordt ook al worden de conversies niet direct door Google AdWords behaald.

In bovenstaand voorbeeld is eveneens te zien dat de opbrengsten vanuit de media direct en organisch lager liggen dan in eerste instantie aangenomen mag worden. De oorzaak hiervan zou kunnen liggen dat bezoekers door middel van een Google AdWords advertentie op je website landen en deze weer verlaten om het product elders te gaan vergelijken. Uiteindelijk komt deze bezoeker via de media direct of organisch weer op je website terecht en converteert deze alsnog.

Conclusie
Daar waar het in het verleden niet mogelijk was om de kracht van een bepaald medium statistisch aan een klant te kunnen tonen, is dat nu wel mogelijk. Zo zou een medium welke niet vaak het eindpunt van een conversie is, wel vaak het instappunt kunnen zijn waardoor dit een erg belangrijk medium is bij het behalen van conversies. Dit is een goede reden om de klant aan te moedigen om hier extra budget op te zetten in plaats van hier op te gaan minderen.

Uiteraard is er nooit een 100% datagarantie te geven aangezien er altijd gebroken conversiepaden zullen zijn. Uit een aantal tests die we gedaan hebben blijkt dat het meetsysteem niet waterdicht is. Wanneer iemand op zijn / haar werk (of bijvoorbeeld via een smartphone in de trein) je website bekijkt door middel van een klik op een Google AdWords advertentie, zou deze thuis via een andere computer (of tablet) alsnog kunnen converteren. Hierdoor is het laatste instappunt eveneens het eerste instappunt aldus Google Analytics.

Laat een reactie achter