Wat is de E-Privacy verordening (ePV)?

Wat is de e-Privacy verordening (ePV)?

De e-Privacy verordening zal op den duur de huidige ePrivacy Richtlijn gaan vervangen. Deze richtlijn is in Nederland in de Telecommunicatiewet geïmplementeerd. Momenteel zijn er binnen de EU lidstaten veel verschillende regels op het gebied van telemarketing, e-mail en cookies. Dit komt doordat een richtlijn ruimte laat voor verschillende implementaties. Binnen de marketingwereld is de huidige richtlijn ook wel bekend als de cookiewet.

De Europese Commissie vindt het belangrijk dat de e-Privacy regels in heel Europa gelijkgetrokken worden en dat deze in lijn gebracht worden met de AVG/GDPR, om op deze manier het vertrouwen van de burgers te winnen in de huidige data gestuurde economie. Met name voor organisaties die in meerdere lidstaten opereren is het lastig werken wanneer er verschillende implementaties van één en dezelfde richtlijn gehanteerd worden.


Voor welke veranderingen kan de e-Privacy verordening (ePV) gaan zorgen?

De verwachting is dat de e-Privacy verordening een hogere impact op de werkzaamheden van marketeers zal gaan hebben dan de AVG/GDPR wetgeving. De voornaamste reden is dat de e-Privacy verordening de regels voor marketingkanalen gaat bepalen.

– Telemarketing
De e-Privacy verordening bepaalt dat er voor telemarketing in de basis een opt-in constructie gaat gelden, met het behoud om te kiezen voor een opt-out systeem. Wanneer we dit naar de Nederlandse markt vertalen kan de regering er voor kiezen om het huidige Bel-me-niet register aan te houden. Een andere verandering is dat telemarketeers verplicht gesteld worden om te bellen met een zichtbaar nummer. Aanvullend wordt er gesproken over een verplichte prefix, die voor het telefoonnummer van de telemarketeer geplaatst dient te worden. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om nummers met deze prefix te blokkeren.

– Cookies
Momenteel zijn websites verplicht om toestemming te vragen voor het plaatsen van bepaalde cookies, pixels of andere trackingscripts. Uitzondering op deze verplichting zijn cookies die puur functioneel of noodzakelijk zijn voor een correcte werking van een website. Ook cookies van Google Analytics zijn, onder bepaalde voorwaarden, toegestaan om zonder toestemming te plaatsen.

Momenteel is het nog toegestaan om een cookiewall te hanteren. Dit is letterlijk een muur die opgetrokken wordt voor de bezoeker van een website. Wil deze bezoeker de website bezoeken, dan zal deze toestemming moeten verlenen voor het plaatsen van bepaalde cookies. Dit is één van de punten die ter discussie in de e-Privacy verordening. Een ander punt dat ter discussie staat is de wijze van toestemming verlenen. Als het aan de Europese Commissie ligt worden de aanbieders van browsers wettelijk verplicht gesteld om te faciliteren in het toestemmingsproces. Op deze manier hoeft een internetter niet per website toestemming te verlenen maar kan dit in één keer vanuit de browser geregeld worden. Logischerwijs zitten hier grote voordelen, maar ook nadelen aan gekoppeld.

– Over the Top (OTT) en VOIP
Over the Top diensten zijn diensten die over het internet, en via breedband, aangeboden worden. In de huidige situatie hoeven diensten zich niet te houden aan de telecomregels die wel gelden voor de traditionele Internet Service Providers (ISP) aanbieders. In de e-Privacy verordening zullen ook deze OTT aanbieders zich aan deze regels moeten gaan houden. Dit zal in gaan houden dat aanbieders van Whatsapp, Facebook Messengers en Skype zich aan dezelfde regels moeten gaan houden als de aanbieders van e-mail en telefoondiensten. Deze wijziging moet er voor gaan zorgen dat het speelveld van al deze aanbieders gelijkgetrokken wordt.

– Soft-opt-in
Voor marketeers is het momenteel toegestaan om, onder bepaalde voorwaarden, bestaande klanten een commerciële uiting te sturen. Belangrijke voorwaarde is wel dat het om gelijksoortige producten of diensten gaat en dat de contactgegevens zijn verkregen in het kader van verkoop. Binnen de e-Privacy verordening zal er gekeken worden naar de perceptie van een klant. Hoe lang voelt iemand zich na een aankoop nog klant? Momenteel wordt er, op Europees niveau, gesproken over de beperking van de termijn van de klantrelatie. In theorie zou het zo kunnen zijn dat er een tijdslimiet van bijvoorbeeld één jaar aangehouden gaat worden. In het geval van de aanschaf van een nieuwe een auto zal men zich langer dan één jaar klant voelen, waar dat bij de aanschaf van een fles wasmiddel logischerwijs niet het geval zal zijn. Voor nu is het afwachten hoe zich dit binnen de verordening zal gaan ontwikkelen.


Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Disclaimer: we hebben uitgebreid onderzoek gedaan bij het opstellen van deze blogs. Echter zijn we niet juridisch aansprakelijk voor de inhoud en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Laat een reactie achter