Rechtenvrij beeldmateriaal, wat is dat nu weer?

Veel modellenbureaus werken niet rechtenvrij. Opdrachtgevers benaderen het bureau voor het boeken van modellen voor een opdracht. De opdrachtgever is dan beperkt deze foto’s te gebruiken voor een aantal vastgelegde communicatiemiddelen. Echtemensen.com werkt met rechtenvrij beeldmateriaal, waarbij je deze beperking niet hebt.

Wat is rechtenvrij beeldmateriaal?

Bij rechtenvrij beeldmateriaal zijn er geen beperkingen opgelegd met betrekking tot het gebruik van beeld. Het gemaakte beeldmateriaal kan voor iedere gewenste uiting worden gebruikt zonder restricties in de termijn van het gebruik.

Beperkingen van beschermde foto’s

Als het geproduceerde beeldmateriaal wordt beschermd door de wet met auteursrecht, houdt het in dat de maker van het beeld (bijvoorbeeld de fotograaf) en het geportretteerde model rechten heeft met betrekking tot de publicatie en gebruik van het beeldmateriaal. Wanneer dit niet op de juiste manier wordt afgestemd, kunnen er veel extra kosten bij komen voor het gebruik van het betreffende beeldmateriaal. Of heb je de kans dat het niet-rechtenvrije beeldmateriaal niet meer gebruikt mag worden.

Van oudsher werken modellenbureau met een buy-out systeem. Daarbij moet er bij het bureau van tevoren worden aangegeven waar het beeld voor wordt gebruikt. Vervolgens wordt er per medium afgerekend en een termijn afgesproken waarin dit beeld mag worden gebruikt. In de huidige markt zorgt dit voor veel problemen. Klanten hebben vaak niet de mogelijkheid om beelden optimaal te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor een vervolgcampagne.

Echtemensen.com werkt rechtenvrij

Bij Echtemensen.com werken we anders. Van tevoren stemmen we één tarief af met modellen en fotograaf waarvoor onze klanten het beeld rechtenvrij mag gebruiken. De beelden kunnen voor iedere gewenste uiting gebruikt worden, wereldwijd en zonder beperking in termijn. Ideaal voor het aanleggen van een eigen beeldbank!

Laat een reactie achter

Sekhar Chettri