Overheidscommunicatie: begin hier

Van abstractie naar interactie

De overheid staat aan de vooravond van grote veranderingsprocessen. Denk aan het verbeteren van dienstverlening, transparantie in communicatie, verschuivende taken op het gebied van handhaving en nieuwe taken op het gebied van zorg. De taak van de gemeente, provincie en het rijk verschuift van beleidsmaker naar verbinder tussen maatschappelijke partners. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Van (veelal) abstracte voorlichting naar interactie. Dat besef en die kennis begint bij de overheid. De specialisten van CMCG voorzien in een behoefte, waarin begeleiding een meer belangrijke rol speelt dan activatie.

Wees voorbereid

  • Een andere rol van de overheid is het leveren van goede kwaliteit. Dit kan alleen als de verwachting bij de ontvanger vooraf wordt vastgelegd en wordt gemanaged. Het begint bij goede communicatie over de te leveren dienstverlening. Zowel intern als extern.
  • Alles start met visievorming. Waar staan wij als gemeente, waar willen we naartoe en hoe bewandelen we die weg? Schud alle gevestigde normen en waarden van je af en verplaats je in de toekomst.
  • Die toekomst is nabij. De burger verandert razendsnel in de manier waarop hij communicatie tot zich neemt en de manier waarop gecommuniceerd wordt. Houd rekening met een mondige burger die 24/7 antwoord op vragen wil en zich actief gaat bemoeien met de kwaliteit van dienstverlening.
  • Om de burger te bereiken en met hem/haar te communiceren staan tal van (online) middelen en media ter beschikking. Welke gebruiken we wel, welke niet? Hoe geef je operationeel invulling aan die communicatie? Welke risico’s zijn er?
  • Data wordt ook voor de overheid steeds belangrijker. In de zin van rentabiliteit: wat levert het ons op?, maar ook data in de zin van relatiemanagement. Hoe sla je al die (veelal privacy gevoelige) informatie op en hoe kun je die combineren?

Direct aan de slag met overheidscommunicatie?

Binnen de Crossmedia Communicatiegroep zit een multidisciplinair team van specialisten dat je wegwijs kan maken in de wereld van communicatie vanuit overheid en non-profit. Van strategisch advies tot (online) activatie. Als adviseur en meedenker voor je merk, of gewoon op projectbasis. Mail of bel direct: 0513 65 69 99.

Laat een reactie achter