Maatregelen omtrent Coronavirus

We willen je graag op de hoogte brengen van onze maatregelen aangaande het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. Deze maatregelen liggen in het verlengde van wat de Nederlandse regering heeft aangekondigd. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de website van het RIVM.

We hebben per direct de volgende maatregelen genomen:

  • Collega’s die zelf of binnen hun gezin verschijnselen van koorts/hoesten/keelpijn/verkoudheid vertonen, blijven thuis.
  • Wij werken volledig vanuit huis, tenzij dit echt niet mogelijk is. We blijven uiteraard bereikbaar via telefoon en e-mail.
  • Externe afspraken/vergaderingen en reisbewegingen beperken we tot alleen hoogst noodzakelijk.

Misschien leiden deze maatregelen tot verminderde bereikbaarheid, desondanks zullen we ons blijven inzetten voor een voorspoedige voortgang van lopende projecten.

 

/CMCG

Laat een reactie achter

Overzicht van de website van Woonaccent Makelaars op een desktop, mobiel en Ipad