Nienke Weening is een bedreven consultant in content marketing en activatie. Binnen deze functie werkt zij intensief samen met ons team van projectmanagers. Projectmanagers spelen een centrale rol in het proces van content creatie naar activatie.

Hoe wordt jouw vakgebied ingezet binnen CMCG?

Onze projectmanagers balanceren tussen de disciplines content creatie (design, engineering, copy, audio visueel) en activatie. Ze fungeren als spil tussen de klant en ons team van specialisten. Het team projectmanagers onderhoudt de relatie met de klant en staan altijd in contact met de specialisten over de voortgang van de projecten. Dat vergt kwaliteiten als planning over tijd en budget, inhoudelijke kennis en relatie management met de klant. De belangrijkste taak van projectmanagers bestaat uit: doelstellingen behalen, afspraken nakomen, in- en output controle en het project op tijd en volgens het budget opleveren. Dat klinkt heel simpel, maar in de praktijk ligt dit wat ingewikkelder. Deze taak vraagt om continue kennis ontwikkeling op het gebied van content en activatie.

Binnen ons primaire proces onderscheiden we drie niveaus: Strategisch: wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen? Tactisch: wat gaan we daarvoor inzetten? Operationeel: hoe wordt dat uitgevoerd? Deze werkzaamheden zijn bij CMCG geborgd binnen het ‘primaire proces’. Een processchema, waarin stapsgewijs wordt uitgelegd ‘wat/als’ en wie daar dan verantwoordelijk voor is.

Wij werken met specialisten uit verschillende disciplines. Een van de belangrijkste taken bestaat uit het afstemmen van de verschillende disciplines en specialisten. Voor een campagne heb je bijvoorbeeld strategen, concept denkers, engineers, designers en online specialisten nodig. Al deze verschillende onderdelen zet een projectmanager uit bij specialisten en eventuele leveranciers. Zo wordt ieder project ontleed in kleine onderdelen waarbij de puzzelstukjes later weer in elkaar passen.

cmcg-content-2

Hoe gaat het proces in zijn werk?

Bij het plannen is het ontzettend belangrijk om prioriteiten te stellen. Daarbij vraagt de projectmanager zich af welke projecten er al lopen, hoeveel tijd er per onderdeel nodig is en welke stappen er wanneer in het proces moeten worden genomen. Deze gedetailleerde planning wordt omgezet in een actieplan. Vanuit het actieplan worden de verschillende onderdelen van een project uitgezet bij de specialisten per discipline en bij externe leveranciers. De projectmanagers zijn ook verantwoordelijk voor het eventueel inkopen van externe diensten. De projectmanager neemt dus ook een stukje traffic management voor zijn rekening en regelt daarnaast de verkoop door offertes, orders en facturen op te stellen.

CMCG werkt volgens de beproefde Agile Scrum methodiek. De term ‘scrum’ komt uit het Engelse rugby. Het verhoogt de effectiviteit van het team. De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is. Volgens deze methode komt CMCG binnen korte termijnen tot de gestelde doelen. Hiervoor gebruikt CMCG het managementsysteem Asana, een online projectmanagement tool waarin de taken en agenda’s van verschillende specialisten zijn opgenomen. Zo heb je een gedetailleerd overzicht van de werkschema’s. Het is via deze tool gemakkelijk om de status van taken te bekijken en nieuwe taken in te plannen.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen content marketing?

Als projectmanager zijn wij nauw betrokken bij het proces van content creatie en activatie. In de komende tijd wordt content marketing enorm belangrijk. Door het feit dat mensen zo enorm veel informatie te verwerken krijgen, bouwen ze een ‘bullshit’ filter op. Ze lezen en bekijken alleen nog maar zaken die relevant zijn. Hetgeen een behoorlijke impact heeft op de manier waarop wij content en activatie inzetten. We nemen allemaal op onze ‘eigen’ manier informatie tot ons. De één houdt van TV, de ander luistert graag naar radio. Weer een ander “wil er alles over lezen”. En -typisch Nederlands- veel mensen bekijken graag ‘facts en figures’. YouTube neemt op dit moment een enorme (data) vlucht. Dat komt vooral omdat jongeren het liefst in beeld en film kijken. Content Marketing is gebaseerd op wederkerigheid. Je moet dus ook kunnen ‘geven’. Wat buiten kijf staat is het feit dat je crossmediaal moet inzetten. En dat betekent dat je dus ook ’mobiel’ en via ‘tablet’ bereikbaar moet zijn. Een sterk gedifferentieerd media en middelen landschap dus. Taak aan ons en onze experts om de best passende en presterende er uit te pikken en op het juiste moment in te zetten.

cmcg-content-3

“Mensen bouwen een enorme ‘bullshit’ factor op. Ze lezen en bekijken alleen nog maar zaken die relevant zijn.”

Wat merken onze klanten van deze ontwikkelingen?

Nog niet zo lang geleden werd content uitbesteed aan een stagiaire of jongste medewerker. ‘Doe maar iets op Twitter of Facebook’. Zonder goed beleid en instructies is dat schadelijk voor het merk en zelfs bedrijfsprocessen. Want bij alles wat je communiceert, ontwikkel je een verwachtingspatroon. Content marketing doorstaat de toets van authenticiteit, relevantie, autoriteit en consistentie. Voldoe je daar niet aan, dan is het ‘over en uit’.

Content strategie start vanuit een heldere visie en missie, vertaald naar een duidelijke strategie en doelstellingen. Dat hoeft niet moeilijk en ingewikkeld te zijn. Uiteindelijk gaat het om toegevoegde waarde en relevantie voor jouw klanten (dan is dat veelal ook voor Google en dus ook voor je SEO). Dat begint op ‘corporate’ niveau met een verhaal over het merk (storytelling). Vervolgens ga je uitleggen waarom jouw producten functioneel en instrumenteel beter zijn. In veel gevallen start dat met de A van AIDA. Bekendheid van je merk. Het totaal aan ‘eindwaarden’ wordt gevormd door de middelen en media die je inzet en de mate waarin ‘andere’ klanten zich positief over jouw merk uiten.

Binnen onze rol als projectmanager neigen we steeds meer naar ’samen doen’. Wij nemen de klant mee op weg naar het resultaat. Een opdracht bij ons neerleggen om na een aantal dagen of weken een resultaat te bekijken werkt niet meer. Je moet de klant bij het proces betrekken. Daarom hebben we regelmatig contact met onze klanten. Met de meeste klanten heb ik dagelijks overleg. En als het nodig is, samen met één van onze experts. Of we sluiten (samen met de klant) aan bij expertsessies en spijkeren voortdurend bij. Zo kunnen we voor onze klanten tijdig kansen signaleren. Het delen van kennis is van enorm belang.

Meer informatie?

NIENKE-WENING-CMCG-800-350

Direct aan de slag met content marketing? Binnen CMCG zit een multidisciplinair team van specialisten dat je wegwijs kan maken in de wereld van content, activatie en projectmanagement. Als adviseur en meedenker of voor begeleiding op projectbasis. Van strategisch advies tot (online) activatieMail of bel direct met Nienke Weening: 0513 65 69 99.