Google’s nieuwe algoritme: wat is de stand?

Google doet regelmatig updates van haar algoritme, wat bepaalt welke plaats een website in de zoekresultaten krijgt. Op 1 augustus 2018 heeft Google een grote update van hun algoritme uitgerold. Google geeft jammer genoeg niet aan wat deze update precies inhoudt, maar het is wel duidelijk dat deze update betrekking heeft op verschillende factoren van SEO. Dit geldt voor alle updates die Google uitvoert, maar deze laatste update heeft meer invloed gehad dan normaal; verschillende websites melden namelijk enorme dalingen van posities en bezoekers. Wij hebben daarom dan ook het een en ander uitgezocht over deze nieuwe update van Google ↷

De ‘Medic update’

De laatste update van Google is bestempeld als de ‘Google medic update’. Deze naam komt van een van de meest bekende SEO specialisten Barry Schwartz. Dit omdat in eerste instantie vooral sites die gaan over medische onderwerpen, voeding en gezondheid getroffen zijn door de update. Dat heeft te maken met het feit dat de informatie die deze websites delen erg belangrijk is, en ook geen fouten mag bevatten. Staat er bijvoorbeeld een site met foutieve medische informatie bovenaan in Google, en neemt de bezoeker via Google deze informatie aan als waar, dan is Google daar min of meer verantwoordelijk voor. Vaak verkopen dergelijke gezondheidswebsites ‘geneesmiddelen’ en worden daarom ook wel YMYL (Your Money or Your Life) websites genoemd: als je dit niet koopt, dan…. Google besteedt extra aandacht aan het beoordelen van deze websites, het is dan ook sinds de nieuwe update te zien dat medische websites met expertise en autoriteit zijn gestegen, terwijl websites van mindere kwaliteit en YMYL-aanbiedingen gezakt zijn in de zoekresultaten.

De ‘EAT update’

Omdat inmiddels – twee weken na de update – is gebleken dat ook webshops, dienstverleners en financiële websites getroffen zijn, wordt de update ook wel de ‘EAT update’ genoemd. Dit staat voor Expertise, Authority en Trust. Deze naam past beter dan de ‘medic update’, aangezien blijkt is dat de update vooral betrekking heeft op consistentie, relevantie, autoriteit en de kwaliteit van de website content. Google hecht dus (extra) waarde aan een goed werkende website met betrouwbare en kwalitatief goede content, en straft websites die slechte content en fouten bevatten af.

No fix? Ga wél aan de slag!

Bij bijna elke update geeft Google aan dat je niet 1, 2, 3 wat kun doen aan verminderde resultaten. Dat is ook bij deze update het geval. Volgens Google betekent een minder hoge ranking niet direct dat er iets mis is met je website, maar dat andere, eerder ondergewaardeerde websites met een betere reputatie nu hoger scoren. Toch adviseren wij om niet achterover te gaan leunen en dus niets te fixen. Het is des te belangrijker om je te focussen op de kwaliteit en relevantie van je website. Blijf dus goed werken aan het verbeteren van je website en de content die deze bevat – of laat ons dat voor je doen.

Het is belangrijk dat je in ieder geval streeft naar de volgende punten:
– Een technisch goed werkende en veilige site;
– Content die relevant en betekenisvol is;
– Consistentie en structuur op je website;
– Een goede reputatie;
– Kwaliteit op alle vlakken.

Eindstand

Twee weken na de Google update van 1 augustus 2018 kunnen we dus concluderen dat een lange termijn aanpak voor je website nodig is. Drastische wijzigingen doorvoeren om toch maar weer te scoren in Google hebben geen nut, maar kleine stappen om de website te verbeteren op de lange termijn wel. Heb dus geduld en focus op EAT. Laat je Expertise zien door certificaten, erkenningen en opleidingen te vermelden op je site. Zorg dat je Authority duidelijk wordt: reviews en beoordelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Straal Trust uit: beveiligingscertificaten, privacy statements en cookiemeldingen zijn hierbij essentieel. Daarnaast moet je fouten op je site voorkomen, controleer dus regelmatig of links en afbeeldingen op je website nog op de juiste manier werken.

Hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op!

Annerieke Brouwer
Digital Marketing Consultant

Laat een reactie achter

E-Privacy verordening