De goudmijn van LinkedIn: Data

LinkedIn bezit een schat aan data over professionals, organisaties en opleidingen. Wereldwijd. Wat doet LinkedIn met die data en welke voorspellende waarde heeft het op economische ontwikkelingen?

Het enige wereldwijde zakelijke sociale netwerk dat een base heeft van meer dan 300 miljoen gebruikers. LinkedIn, een netwerk om te connecten en jezelf te laten zien. Maar ook een netwerk met een goudmijn aan data beschikbaar. Met analyses op deze data gaat er een wereld open, met name voor analisten die namens LinkedIn de data tot zich nemen en hier fantastische inzichten uit halen. En dit zelfs vertalen naar praktische toepassingen voor scholieren, onderwijsinstellingen, bedrijven en de economie.

LinkedIn Universities

Meer dan een jaar geleden: LinkedIn introduceert een plek voor studenten, LinkedIn Universities. Natuurlijk gestart vanuit de Verenigde Staten. Een groeiend aantal studenten maken tegenwoordig LinkedIn-profielen aan, vaak al tijdens hun studie. Ook hebben miljoenen professionals het onderdeel ‘Educatie’ op hun profielen ingevuld. Al deze gegevens bieden een voedingsbodem om uitspraken te doen over trends en ontwikkelingen.

 Een goede baan na je studie?

Als je kijkt naar de relatie tussen scholen/opleidingen en toekomstige functies bij bestaande bedrijven, dan krijgt de beschikbare data extra waarde door te kijken naar trends in stromingen. Uitstromingen van studenten richting bedrijven en van werkende professionals naar concurrenten. De vraag die bij LinkedIn speelde, was gericht op het identificeren van opleidingen en scholen die afgestudeerden de grootste kans op een kwalitatieve, gewenste functie in het bedrijfsleven geeft. Het antwoord op deze vraag betekent bijvoorbeeld voor scholieren dat ze beter kunnen inschatten welke hogeschool ze het beste kunnen kiezen om deze kans te vergroten.

De data-analisten van LinkedIn hebben als eerste een ‘desirable job’ gedefinieerd. Dit is een functie die studenten graag zouden vervullen na de studietijd. Bij het opleiden van iemand tot marketeer is zo’ndesirable job dan ook een baan in de Marketing of verwante bedrijfstakken. Opleidingen waarbij afgestudeerden in een andere sector of in een andere functie terechtkomen, worden als ‘niet relevant’ beschouwd.

Populaire bedrijven

Zo’n gewenste functie staat niet op zichzelf. Een droombaan bevindt zich vaak bij een populair bedrijf. Dit is in Amerika nog meer het geval dan in Nederland, waar men in de rij staat om bij Google, Twitter of andere grootmachten te werken. LinkedIn heeft daarom ook de ‘desirable companies’ bepaald. Factoren als het aantal nieuwe werknemers dat van concurrenten is overgestapt en het verloop onder het huidige personeel, bepalen welke organisaties hier onder vallen. Als onderwijsinstellingen veel afgestudeerden bezorgen bij deze bedrijven, dan krijgen deze scholen en universiteiten vanzelf een hogere waardering in de formule van LinkedIn.

LinkedIn heeft op basis van deze data een real-time overzicht ontwikkeld van de best presterende universities. Momenteel is dit enkel beschikbaar voor de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, maar er volgen snel meer landen om deze analyse op toe te passen. Het overzicht is gebaseerd op ‘career outcomes’, zoals LinkedIn het treffend verwoord.

LinkedIn University Pages o.b.v. Big Data analyse

Oneindige data-mogelijkheden

De data waar LinkedIn over beschikt bieden meer mogelijkheden. Zo is er recentelijk een crowdsourcing initiatief gelanceerd: de LinkedIn Economic Graph Challenge. Hier speelt het sociale netwerk in op een samensmelting van twee vakgebieden met enorm veel potentieel, namelijk: crowdsourcing en Big Data. Door het gebruiken van de ‘kracht van de massa’ en daarbij de data van LinkedIn als uitgangspunt te nemen, kunnen trends en ontwikkelingen in de economie worden vastgesteld en worden academici en onderzoekers gestimuleerd om de data en informatie te analyseren, zodat (hopelijk) wereldwijde economische vraagstukken opgelost kunnen worden. LinkedIn zet hoog in, maar doet een stap in de goede richting.

Mogelijkheden te over. Informatie en kennis over het wereldwijde verloop van medewerkers, het bepalen van de meest populaire bedrijfstakken, het massaal ontstaan van nieuwe functies, inzicht in het ontstaan van connecties en netwerken en het identificeren van geografische gebieden die het snelst groeien. Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden en wat LinkedIn nog meer in petto heeft.

Laat een reactie achter