De concept- en designchecklist voor ontwerpers

Je krijgt de vraag of je een concept en bijbehorend ontwerp wilt uitwerken. De ultieme opdracht natuurlijk! Grenzeloze creativiteit maakt zich van je meester. Heel goed. Maar voordat je van wal steekt is het goed een paar boeien in zicht te hebben. Alleen dan koers je naar de stip aan de horizon: jouw doordachte concept & design, het warme broodje, de ultieme musthave. Want jij hebt je doelgroep namelijk helemaal begrepen.

Maar voordat je zover bent: check deze checklist boordevol tips van de bruikbare soort:

Intake opdracht: is alles duidelijk?

 • Is er een duidelijke opdrachtformulering?
 • Weet je wat moet worden opgeleverd, wat is de verwachting?
 • Wat is de doelstelling, wat willen ze bereiken?
 • Wat is de planning, lukt dit binnen de gestelde planning?
 • Wat is de fasering? Zijn er tussentijdse besprekingen ingelast? Wat wordt er tijdens die tussentijdse besprekingen van jou verwacht?
 • Welke middelen en media worden ingezet?
 • Wat is het budget, lukt het binnen het gestelde budget?


Wie is de klant, product, dienst, merk?

 • Zijn er eerder onderzoeken gedaan waar je iets aan kunt hebben?
 • Zijn er huisstijlregels of andere zaken waar je je aan moet houden?
 • Om welk product of dienst gaat het?
 • Wat zijn de onderscheidende merkwaarden? Wat is het ‘centrale haakje’ waarop alles is gebaseerd?
 • Wie is de doelgroep, wat zijn de kenmerken van die doelgroep?
 • Hoe ziet de belevingswereld van die doelgroep er uit?
 • Wie zijn de concurrenten? Hoe positioneren zij zich (inhoudelijk en visueel)?
 • Vind je dat je onvoldoende informatie hebt? Wil je eerst kennis maken met de klant (of de klant van de klant), geef dat dan aan!
 • Wees je bewust van het feit, dat als jij de opdracht aanneemt, dat de verantwoording bij jou ligt. Het kan niet zo zijn dat je pas na verloop van tijd moet melden ‘”ja, dat wist ik niet”, of  “de briefing was niet duidelijk”.
 • Maak duidelijk wat de project en/of account manager van jou kan gaan verwachten. Hoe pak je het aan? Wat worden de deliverables?


Ontwikkeling concept

 • Leef je in, in de wereld van de klant en die van zijn klant.
 • Doe onderzoek, kijk naar relevante zaken op internet, ga naar de boekwinkel. Bezoek/bel de doelgroep.
 • Probeer jezelf een visie/mening te vormen. Wat vind jij dat er moet gebeuren? Verplaats je naar de stoel van de ontvanger. Het gaat niet om jouw voorkeur, maar om de wensen en het Umfelt van de klant (van de klant)
 • Spiegel jouw bevindingen – proactief – aan je collega’s op de studio. Kom je er alleen niet uit? Bespreek zaken gerust met je collega’s vanuit de verschillende disciplines.
 • Bespreek je eerste bevindingen – proactief – met de account en/of projectmanager. Zijn zaken toch niet duidelijk? Neem dan – proactief – contact op met de project manager.
 • Een concept bestaat uit beeld en tekst. Ga – indien nodig – eerst met een copywriter om tafel zitten.
 • Een concept kan ook uit elementen bestaan, waar jij minder ‘verstand’ van hebt. Raadpleeg voor die elementen experts.
 • Begin eerst eens dingen uit te schrijven, of uit te schetsen, alvorens je direct achter de computer gaat zitten om dingen uit te werken.


Van concept naar design

 • Pas wanneer een ieder het eens is met je uitgangspunten (je schetsen, ideeën, teksten, bevindingen) dan ga je aan de slag met het visualiseren van het concept.
 • Bepaal van tevoren hoe je dit concept wilt gaan visualiseren. Dat kan in de vorm van alleen tekst (vergezeld van inspirerende voorbeelden), een schets (visual), filmpjes, geluidsfragmenten of een al redelijk uitgewerkt voorstel in Illustrator, Photoshop of Indesign. De hele wereld ligt voor het oprapen om dat idee van jou te visualiseren. Denk daarbij ook aan hetgeen aan de klant gepresenteerd dient te worden. Wat verwacht de klant?
 • Bepaal ook van tevoren voor jezelf waar jouw beperkingen liggen. Je kunt ook collega’s of externen vragen om jou idee te visualiseren. Ben je niet vaardig met Illustrator? Ga dat dan ook niet zelf proberen.
 • Hou je bij de uitwerking van het concept altijd aan één regel: hou het simpel! Een ‘ontvanger’ van jouw boodschap moet binnen een enkele seconde kunnen begrijpen waar het om gaat. Sterker nog: in veel gevallen moet je de ontvanger binnen een enkele seconde zien te verleiden tot het overgaan van een actie.
 • Als je de zaken hebt uitgewerkt conform bovenstaande richtlijnen, spiegel dit dan aan een aantal mensen (klanten) en vergelijk het nog eens met de oorspronkelijke briefing. Voldoet hetgeen jij hebt ontwikkeld aan de briefing? Wordt het begrepen?


Boven alles: drie gouden regels waar je je te allen tijde aan moet houden:

 • Jij bent de expert, ‘de dokter’. Ga er niet van uit dat de klant (dus ook de project- en/of accountmanager) ‘alles wel weet’. Neem de tijd om jouw (interne) klant te adviseren en uit te leggen waarom je bepaalde dingen vindt of waarom bepaalde zaken zo moeten worden opgepakt. Wat is jouw advies??
 • Bij de ontwikkeling van een concept ga je op de stoel van de ontvanger zitten. Dus je laat je eigen voorkeuren niet prefereren.
 • Een goed concept of design ontstaat door samenwerking en interactie. Op het moment dat jij een opdracht hebt aangenomen, dan heb jij een haal- en brengplicht. Dat geldt ook continu voor de planning en beperkende kosten m.b.t. inzet van middelen en media.

Laat een reactie achter