De op deze website getoonde informatie wordt door de Crossmedia Communicatiegroep met zorg samengesteld, maar er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder bronvermelding (www.crossmediacommunicatiegroep.nl) of schriftelijke toestemming van de Crossmedia Communicatiegroep.

Aansprakelijkheid
De Crossmedia Communicatiegroep is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen. De Crossmedia Communicatiegroep is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Crossmedia Communicatiegroep website zijn gelinkt.

Persoonsgegevens
De Crossmedia Communicatiegroep verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. De Crossmedia Communicatiegroep verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Crossmedia Communicatiegroep is handelsnaam van Noordwest12.